Személyes adatok védelme

A személyes adatok feldolgozásáról és szabad áramlásáról szóló 2001. évi 677. sz. utólag módosított és kiegészített törvény értelmében, az AGM Eco Corporate KFT köteles biztonságos körülmények között és csak a megjelölt célok érdekében kezelni az ön által szolgáltatott személyes adatokat.

A „reklám, marketing és nyilvánosság” céljából való feldolgozás regiszteri száma: 31960.

Az adatgyűjtés célja: a felhasználók/ügyfelek tájékoztatása za AGM Eco Corporate KFT-nél nyitott fiókjukról, a felhasználók/ ügyfelek tájékoztatása kéréseik alakulásáról és helyzetéről, termékeink és szolgáltatásaink kiértékelése, kereskedelmi tevékenységek, a termékek és szolgáltatások népszerűsítése, marketing, nyilvánosság, média, adminisztratív, fejlesztés, piackutatás, statisztika, az eladások és a vevők viselkedésének nyomon követése és monitorozása.

Azáltal, hogy ön a fiók létrehozására és/vagy ajánlatkérésre vonatkozó adatlapot kitölti, ön kijelenti, hogy feltétel nélkül elfogadja, hogy az ön személyes adatai be legyenek vezetve az AGM Eco Corporate KFT adatbázisába, kifejezett és egyértelmű beleegyezését adja, hogy ezeket a személyes adatokat az AGM Eco Corporate KFT, kapcsolt vállalkozásai és együttműködő partnerei tárolják, használják és feldolgozzák, területi és/vagy időbeli korlátozás nélkül, annak érdekében, hogy az AGM Eco Corporate KFT kapcsolt vállalkozásai és együttműködő partnerei olyan tevékenységeket folytassanak, a teljesség igénye nélkül, mint például: kereskedelmi tevékenységek, a termékek és szolgáltatások népszerűsítése, marketing, nyilvánosság, média, adminisztratív, fejlesztés, piackutatás, statisztika, az eladások és a vevők viselkedésének nyomon követése és monitorozása. Ugyancsak, ön kifejezett és egyértelmű beleegyezését adja, hogy ezeket a személyes adatokat az AGM Eco Corporate KFT átadhassa (átengedhesse) mind kapcsolt vállalkozásainak, mind pedig egyéb hazai vagy külföldi entitásoknak. A jelen Általános Szerződési Feltételek elolvasásával ön tudomásul vette, hogy szavatolva vannak az ön törvényes jogai, éspedig a tájékoztatáshoz való jog, az adatokhoz való hozzáférés joga, a beavatkozási jog, az ellenszegülés joga, annak joga, hogy ne legyen egyéni döntésnek alávetve, az igazságszolgáltatás megkeresésének joga abban az esetben, ha sérülnek a személyes adatok feldolgozásáról és szabad áramlásáról szóló 2001. évi 677. sz. törvény által szavatolt jogai. Ugyanakkor joga van ellenezni az ön adatainak feldolgozását és kérni azok teljes vagy részleges törlését.

Az AGM Eco Corporate KFT címére (Gyergyóditró, Halászok utca 21/A szám, 537090, Hargita megye) küldött írott, keltezett és aláírt kérés alapján ön ingyen gyakorolhatja a következő jogait: - évente egyszer annak visszaigazolását, hogy a személyes adatai fel vannak-e dolgozva vagy sem; - beavatkozzon a közölt adatok vonatkozásában; - ellenezze az adatok feldolgozását, az adatok sajátos helyzetére vonatkozó megalapozott és jogos okokból; - kérje az adatok törlését, kivéve a törvényben előírt helyzeteket. Az AGM Eco Corporate KFT értesítheti a felhasználókat/ügyfeleket az aktuális ajánlatokról, a havi hírlevélben, küldhet nekik üdvözleteket, ajándék vásárlási utalványokat vagy egyéb speciális üzeneteket.

Az AGM Eco Corporate KFT nem támogatja a SPAM típusú e-maileket. Bárki olyan felhasználó/ügyfél, aki e-mail címét kifejezett módon megadta a AGM Eco Corporate KFT honlapján, kérheti ennek törlését az adatbázisunkból. Azok az információk, amelyeket ön nekünk szolgáltat, arra a célra lesznek felhasználva, amelyre ön azokat megadta, szolgáltatásaink ügyintézése, támogatása és kiértékelése érdekében, megelőzni a biztonság, a törvény és a szerződéses feltételeink megszegését.

Továbbá, az AGM Eco Corporate KFT átadhatja az ön személyes adatait más vállalatoknak, amelyekkel partnerségi kapcsolatban van, de csak a részükről vállalt titoktartási egyezmény alapján, amelyben szavatolják, hogy ezeket az adatokat biztonságban őrzik és hogy ezeknek a személyes információknak a szolgáltatása a hatályos jogszabály szerint történik, éspedig: marketing, fizetési/ banki, telemarketing szolgáltatók vagy másfajta szolgáltatások, egyéb olyan vállalatok, amelyekkel közös programokat dolgozhatunk ki termékeink és szolgáltatásaink piaci ajánlattétele érdekében.

Az ön személyes jellegű információi a törvényes előírások alapján és korlátain belül, határozott kérés nyomán, átadhatók az ügyészségnek, rendőrségnek, bíróságnak és egyéb feljogosított állami szerveknek.